Meer informatie

Voor meer informatie omtrent Syrima, verzoeken wij u contact op te nemen middels onderstaande mogelijkheden.

Contactgegevens:

AdresRotterdamseweg 26
3135 PV VLAARDINGEN

Tel.nr010 4352700
E-mailadresinfo@syrima.nl

Visie en filosofie

Syrima richt zich op de publieke sector. Dat is niet voor niets. Als adviseur baseer ik mijn werk op 23 jaar ambtenaarschap. Ik heb gewerkt met participatie en inspraak, in de oude wijken van Den Haag, ik ben deelgemeente- en regiosecretaris geweest, en daarnaast was ik een aantal jaren directeur van de Stichting Verkiezing Overheidsmanager van het jaar. Daarmee heb ik de overheid van beneden naar boven, en van buiten naar binnen leren kennen. Wat mij altijd is opgevallen, is dat de passie en waarde van mensen draait om de vraag: daar wil ik voor gaan en staan, maar mag ik dat ! Als je daar op let, dan hebben de meeste mensen passie en compassie. Het is vaak de ruimte die het werk aan hen biedt en allerlei andere belemmeringen - ook 'tussen de oren' - die in de weg zitten. Doorgaans onbedoeld en ongewenst, maar toch een sturende werkelijkheid op zich.

Mijn uitgangspunten zijn:
 • Mensen zijn mooi, maar soms in een vervelende omklemming geraakt, we moeten zoeken naar nieuwe synergie.
 • Dialoog en padvinden leidt tot richtinggeven, als je op pad durft te gaan.
 • Het geluk ligt op straat, als je het ziet en daar naar handelt, uiteindelijk gaat het de overheid om maatschappelijke meerwaarde.

Mensen zijn mooi

Mensen zijn mooi, maar soms in hun samenwerking in een vervelende omklemming geraakt. Dat kan gaan om allerlei strijdveldjes: tussen ambtelijke/publieke groepen onderling, tussen bestuur en ambtenaren, tussen inhoudelijke drive en deugdelijke controle, en vul maar in. Mensen zijn dan soms de weg kwijt als het gaat om het constructief met elkaar omgaan. Soms ervaren mensen daarnaast een gebrek aan visie en bezieling in de samenwerking met een te grote rol voor controle en procedures. Dan gaat de lol er af en wordt ‘het systeem’ te veel de baas.
Mensen zijn mooi In een lichte situatie is dat alleen maar vervelend en ondoelmatig. Dat is jammer, want we zouden met dezelfde inzet meer voor de samenleving en onszelf kunnen betekenen. Maar het kan ook erger worden. Er ontstaan vijandbeelden, of oordelen over andermans competenties. Mensen die als idealist in de publieke sector zijn gaan werken worden eerst opstandig/cynisch en later reactief/gelaten. Wat zonde van al die passie en potentie die zij bij zich dragen! Wat doen we dan ons zelf en de ander tekort!
Ik vind het dan van het grootste belang dat mensen (weer gaan) onderkennen dat zij ergens door gedreven zijn, en dat ook weer bij (de) anderen gaan herkennen. Belangrijk is het dan dat je de motieven van 'de ander' weer gaat begrijpen, en weer gevoel krijgt waar het die ander om gaat. Je hoeft het er niet direct mee eens te zijn, maar elkaar weer begrijpen en serieus nemen is de basis voor hernieuwde synergie.Dialoog en padvinden

Dialoog en padvindenDoor dialoog en wat ik noem 'padvinden' ga je op zoek naar een (her-)nieuw(d)e gezamenlijke waarheid en waarden. Waar gaat het ons samen om? Waar worden we enthousiast van, en waar gaan we voor? Dan geef je richting aan de gezamenlijke missie. Dat gaat niet vanzelf. Gras laat je niet harder groeien door het uit de grond te trekken. Die gezamenlijke uitdaging kan binnen een organisatie spelen, maar ook tussen organisaties en beter nog tussen mensen die ergens voor gaan. Werelden in organisaties lopen snel sterk uiteen. Uiteindelijk 'ben je wat je doet en waar je voor staat’, en niet een anonieme drager van een functie, rol of belang. Het blijft mensenwerk, waarbij je op zoek moet willen gaan naar wat je bindt, en je niet te veel vast bijten in wat je scheidt.

Het geluk ligt op straat

Veel organisaties in de publieke sector zijn sterk naar binnen gekeerd. Het bedrijfsleven kan daar ook wat van. Centraal staat dan de eigen cultuur, de eigen codes en het eigen belang van de organisatie. Het aanbod van de organisatie wordt belangrijker dan de vraag van samenleving en burger. Dit is nooit helemaal te voorkomen, maar als het doorslaat is het ongezond, en een bron van vervreemdende bureaucratie.
Ik stel daar tegenover het motto: "het geluk ligt op straat". Enerzijds gaat dan om de gedrevenheid die mensen kunnen hebben om maatschappelijke meerwaarde te bieden: wat komt er nu uit ons werk voort waar de mensen 'buiten', de burgers blij mee zijn? Uiteindelijk gaat het er toch om dat de overheid er is om de burgers met haar output te dienen, en -ultiem gesproken- gelukkig te maken? En ja, dat kan ook met soms onpopulaire maatregelen zoals belasting, als je er maar weer voor zorgt als overheid dat dit geld goed terecht komt. Anderzijds gaat het om het geluk van de medewerkers/ambtenaren zelf: je wilt toch onderdeel zijn van een groter geheel dat iets toe heeft gevoegd aan de samenleving? Daar meet je succes of falen aan af.
Daar moet je dan wel de werkwijze op inrichten. Uiteindelijk gaat het om de effectiviteit van de organisatie of samenwerking om die beoogde maatschappelijk meerwaarde daadwerkelijk te realiseren.

Bij elkaar noem ik deze 3 uitgangspunten het SYRIMA-principe: een succesvolle samenwerking en / of organisatie in de publieke sector is gebouwd op een hechte SYnergie tussen de partners en / of collega's, kent de RIchting die het op wil, en meet zijn succes af aan een duidelijke MAatschappelijke meerwaarde.

Ketensamenwerking

Dit zelfde vraagstuk, maar dan in het kwadraat speelt als instanties moeten samenwerken om een gezamenlijk resultaat te behalen. In de publieke sector is dit steeds meer het geval.

 • We moeten samenwerken, anders vallen juist de ingewikkeldste klanten, die het hardste de aandacht nodig hebben tussen wal en schip. Dat speelt bijvoorbeeld in de zorg.
 • we moeten samenwerken, anders kunnen we nooit die gezamenlijke topinspanning voor elkaar krijgen. Dat speelt bijvoorbeeld bij een integrale wijkaanpak.

Ook dan biedt het SYRIMA principe houvast.
De volgorde is dan andersom:

 • Welke maatschappelijke resultaten willen we bereiken?
 • Welke richting geven we dan aan ons handelen (programma’s en projecten)?
 • Hoe komen we tot een enthousiaste synergie binnen en tussen organisaties om dat voor elkaar te krijgen?

Het helpt daarbij om 3 niveaus van de organisaties ieder voor zich en gezamenlijk scherp onder te loep te leggen:

 • Het strategische niveau van bestuurders voor de centrale uitgangspunten (zo mogelijk op 1 A4)
 • Het operationele niveau waar de frontlinies de gezamenlijke werkplaats vormen
 • Het management/tactische niveau die beiden verbindt en de voortgang bewaakt.

Waarbij altijd blijft gelden: maak het leuk, werk met 'drive' en communiceer!

Fred Meerhof
Adviseur & Manager